Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Aktualności

UWAGA !!!

Utworzono: 26-02-18 12:34  |  majas.joanna

Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich uruchomił w dniu 26 lutego 2018 roku nową stronę internetową. Wszystkie aktualności oraz bieżące informacje będą zamieszczane na www.dprow.umww.pl

 

Zmiana ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego

Utworzono: 22-02-18 12:37  |  majas.joanna

W związku ze zmianą przepisów ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, dotyczących konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji, które nastąpiły w związku z uchwaleniem przez Sejm RP w dniu 10 stycznia 2018 r. oraz podpisaniem przez Prezydenta RP w dniu 1 lutego 2018 r. ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 311), w załączeniu przekazujemy informację Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia  8 lutego 2018 r. dotyczącą wprowadzonych zmian.

 Jednocześnie informujemy, że w dniu 21.02.2018 r. weszło w  życie  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji oraz warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej (Dz.U. 2018 r. poz. 396), które zastępuje wcześniejsze Rozporządzenie  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków  i trybu konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji i warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 106).

 

„Kształtowanie przestrzeni publicznej” PROW 2014-2020

Utworzono: 19-02-18 07:59  |  majas.joanna

„W formularzu wniosku o przyznanie pomocy na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”, na operacje typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” oraz na operacje typu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 (wersja 1 z) w sekcji III. Opis planowanej operacji przy pkt:

 6.13.  Opracowanie koncepcji architektonicznej lub architektoniczno-urbanistycznej, lub urbanistycznej dotyczące przedmiotu operacji zostało wyłonione w wyniku konkursu ogłoszonego przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy

 6.14. Układ urbanistyczny lub ruralistyczny, którego dotyczy operacja, na dzień ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy jest wpisany do rejestru zabytków lub wojewódzkiej ewidencji zabytków

 poprawny powinien być przypis dolny nr 4 o treści: Kryterium wyboru operacji za które można uzyskać dodatkowe punkty (pole obowiązkowe, jeżeli podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy spełnia warunki danego kryterium).

 Nie zaznaczenie tych pól przez Wnioskodawcę nie będzie skutkować odrzuceniem wniosku o przyznanie pomocy.

 

Ogłoszenie o konkursie nr 2/2018 dla partnerów KSOW

Utworzono: 04-01-18 13:26  |  majas.joanna

W dniu 4 stycznia 2018 r. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi opublikowało ogłoszenie o konkursie nr 2/2018 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na wybór operacji, które będą realizowane w 2018 r. w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2018–2019. Zapraszamy do składania wniosków w siedzibie Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, IV piętro, Sekretariat) w terminie od 22 stycznia do 6 lutego 2018 r. Szczegółowa treść ogłoszenia o konkursie, regulamin, formularz wniosku oraz pozostałe niezbędne dokumenty znajdują się pod adresem:

http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa/Program-Rozwoju-Obszarow-Wiejskich-2014-2020/Pomoc-Techniczna/Konkurs-dla-partnerow-Krajowej-sieci-Obszarow-Wiejskich?%2FWsparcie-rolnictwa%2FProgram-Rozwoju-Obszarow-Wiejskich-2014-2020%2FKonkurs-dla-partnerow-Krajowej-sieci-Obszarow-Wiejskich