Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Aktualności

Podpisanie umowy na realizacje operacji - Scalanie gruntów

Utworzono: 03-04-17 11:45  |  Administrator

 

W środę 29 marca 2017 r. została zawarta umowa pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego a Starostwem Pleszewskim na realizację operacji Scalanie gruntów obiektu „Kwileń” – obręb Kwileń, gmina Chocz, powiat pleszewski w ramach PROW 2014-2020. Uroczyste złożenie podpisów na dokumencie odbyło się w Urzędzie Miejskim Gminy Chocz. Umowę podpisali wicemarszałek Krzysztof Grabowski, starosta pleszewski Maciej Wasielewski oraz wicestarosta Eugeniusz Małecki.

 

Nabór wniosków na operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów”

Utworzono: 23-03-17 12:55  |  Administrator

 

Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłasza nabór wniosków na operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Termin składania wniosków: od 14 kwietnia do 28 kwietnia 2017 r.

Dokumentacja (link do ogłoszenia)

 

Lista operacji zakwalifikowanych do współfinansowania dla operacji typu „Scalanie gruntów”

Utworzono: 23-03-17 12:47  |  Administrator

23 marca 2017 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy operacji zakwalifikowanych do współfinansowania dla operacji typu „Scalanie gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W ramach naboru przeprowadzonego w terminie od 31 października 2016 roku do 14 listopada 2016 roku złożony został 1 wniosek.

Uchwała

Załącznik do uchwały

 

ARiMR uruchomiła portal ogłoszeń dla Wnioskodawców

Utworzono: 21-03-17 10:15  |  Administrator

 

Informujemy, że 17 marca 2017 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchomiła portal ogłoszeń dla Wnioskodawców/Beneficjentów, gdzie będą oni zobowiązani zamieszczać zapytania ofertowe na wykonanie robót budowlanych, usługi lub dostawę maszyn czy urządzeń niezbędnych do wykonywania określonego rodzaju działalności. Szczegółowe dane na temat funkcjonowania portalu dostępne są pod adresem: http://www.arimr.gov.pl