Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Aktualności

Szkolenie dla LGD

Utworzono: 25-04-17 11:22  |  majas.joanna

 

21 kwietnia 2017 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego odbyło się szkolenie dla Lokalnych Grup Działania, poświęcone wdrażaniu poddziałania 19.2 – Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność oraz 19.3  - Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania. Omówione zostały kwestie związane z ogłaszaniem naborów wniosków o przyznanie pomocy, dokonywaniem wyboru operacji do finansowania, wypełnianiem wniosku o przyznanie pomocy, procedurami odwoławczymi, a także zasadami ubiegania się o przyznanie pomocy dotyczącymi projektów współpracy oraz projektów grantowych.

 

Podpisanie umowy na realizacje operacji - Scalanie gruntów

Utworzono: 03-04-17 11:45  |  Administrator

 

W środę 29 marca 2017 r. została zawarta umowa pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego a Starostwem Pleszewskim na realizację operacji Scalanie gruntów obiektu „Kwileń” – obręb Kwileń, gmina Chocz, powiat pleszewski w ramach PROW 2014-2020. Uroczyste złożenie podpisów na dokumencie odbyło się w Urzędzie Miejskim Gminy Chocz. Umowę podpisali wicemarszałek Krzysztof Grabowski, starosta pleszewski Maciej Wasielewski oraz wicestarosta Eugeniusz Małecki.

 

Nabór wniosków na operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów”

Utworzono: 23-03-17 12:55  |  Administrator

 

Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłasza nabór wniosków na operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Termin składania wniosków: od 14 kwietnia do 28 kwietnia 2017 r.

Dokumentacja (link do ogłoszenia)

 

Lista operacji zakwalifikowanych do współfinansowania dla operacji typu „Scalanie gruntów”

Utworzono: 23-03-17 12:47  |  Administrator

23 marca 2017 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy operacji zakwalifikowanych do współfinansowania dla operacji typu „Scalanie gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W ramach naboru przeprowadzonego w terminie od 31 października 2016 roku do 14 listopada 2016 roku złożony został 1 wniosek.

Uchwała

Załącznik do uchwały