Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Aktualności

Wzory dokumentów dla poddziałania 19.3 PROW

Utworzono: 18-10-16 06:17  |  Glanc Władysław

 

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informuję, iż ARiMR zatwierdziła wzory formularza wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność oraz umowy o przyznaniu pomocy w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalna grupą działania” objętego PROW na lata 2014–2020. Powyższe dokumenty zamieszczone zostały na stronie www.arimr.gov.pl oraz www.prow.umww.pl.
Poniżej bezpośrednie linki do dokumentów:

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 1z)

3) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 1z)

4) Formularz wniosku o płatność (wersja 1z)

 

Kolejne szkolenia z naboru wniosków z "Gospodarki wodno-ściekowej"

Utworzono: 14-10-16 12:44  |  Glanc Władysław

 

W dniu 12.10.2016 r. w Koninie oraz 13.10.2016 r. w Kaliszu odbyły się kolejne szkolenia związane z naborem wniosków na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa”. O dużym zainteresowaniu szkoleniami świadczy frekwencja - dotychczas w  spotkaniach uczestniczyło ponad 200 osób. Na spotkaniach przekazano informacje związane z naborem wniosków na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” objętego PROW na lata 2014–2020, tzn. szczegółowo omówiono podstawy prawne oraz formularz wniosku o przyznanie pomocy i formularz umowy. Na zakończenie przedstawiono zasady weryfikacji postępowań w sprawie zamówień publicznych. Przewidziane jest jeszcze jedno spotkanie w Poznaniu.

 

Szkolenia dotyczące naboru wniosków z "Gospodarki wodno-ściekowej"

Utworzono: 13-10-16 12:05  |  Glanc Władysław

 

   W dniu 10 października 2016 r. Pan Krzysztof Grabowski - Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Czarnkowie, zainaugurował cykl szkoleń dotyczących naboru wniosków na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa”.
   Na spotkaniu omówiono zasady ubiegania się o dofinansowanie na podstawie zapisów Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” objętego PROW na lata 2014–2020. W kolejnych prezentacjach pracownicy Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWW zapoznali uczestników z formularzami wniosku i umowy o przyznanie pomocy. Na zakończenie omówiono zasady weryfikacji postępowań w sprawie zamówień publicznych oraz zasady konkurencyjności wydatków.
   W spotkaniu uczestniczyło ponad 50 osób. Cykl szkoleń ma na celu ułatwianie wnioskodawcom w aplikowaniu o środki a także poprawienie jakości składanych wniosków.

 

„Gospodarka wodno-ściekowa” - zmiana instrukcji wypełniania WoPP

Utworzono: 12-10-16 06:34  |  Glanc Władysław

 

Szanowni Państwo,

W związku z koniecznością doprecyzowania zapisów instrukcji wypełniania WoPP, w punktach:

  1. Charakterystyka planowanej operacji;
  2. Rodzaje kosztów  operacji;
  3. Dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością;
  4. Interpretacja przepisów prawa podatkowego (interpretacja indywidualna);
  5. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach;
  6. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego albo decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu,

poniżej zamieszczamy przekazaną przez ARiMR obowiązującą instrukcję wypełniania wniosku o przyznanie pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa”, z dnia 05 października 2016r.

 

Plik: Instrukcja wypełniania WoPP