Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Aktualności

Zmiana w kierownictwie departamentu

Utworzono: 26-06-09 07:41  |  Z dniem 23 czerwca 2009 r. nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora Departamentu PROW. Na stanowisko  dyrektora Departamentu został powołany Pan Marek Stawujak. Panu Pawłowi Strzyżewskiemu serdecznie dziękujemy za pracę w naszym Departamencie, szczególnie za przyjazną atmosferę oraz umiejętne mobilizowanie nas do wytężonej pracy. Równocześnie życzymy Panu Pawłowi sukcesów w nowej pracy oraz wszystkiego najlepszego w życiu osobistym.

 

Konkurs na wybór Lokalnych Grup Działania z Wielkopolski - ROZSTRZYGNIĘTY

Utworzono: 12-06-09 14:18  | 

12 czerwca 2009 r. Uchwałą Nr 2701/2009 Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął decyzję o wyborze Lokalnych Grup Działania (LGD), które będą realizować zamierzenia zawarte w Lokalnych Strategiach Rozwoju (LSR) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Na liście wybranych znalazły się wszystkie LGD (31 grup), które złożyły wnioski o wybór.

 

Niekwalifikowalność VAT a poziom współfinansowania dla działania "Odnowa i rozwój wsi"

Utworzono: 04-05-09 09:33  | 

Biorąc pod uwagę opis sytuacji wnioskodawców ww. działania, przesłany przez przedstawicieli wszystkich samorządów województw, z którego wynika, że wielu wnioskodawców deklarujących 50 % poziomu współfinansowania nie będzie miało zapewnionych wystarczających środków własnych na realizację operacji, w związku z niekwalifikowalnością VAT, Ministerstow Rolnictwa i Rozwoju Wsię informuje wnioskodawców deklarujących 50 % poziomu współfinansowania, o możliwości jego zwiększenia, jednak będzie się to wiązało z utratą punktu przyznanego, jeżeli wnioskowana kwota dofinansowania operacji na każdym etapie jej realizacji wynosi nie więcej niż 50 % kosztów kwalifikowalnych operacji.
Jednocześnie, MRiRW informuje, że możliwość zmiany poziomu współfinansowania operacji, po złożeniu wniosku o przyznanie pomocy, odnosi się tylko do pierwszego naboru wniosków w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi" PROW 2007-2013 i jest uzasadniona stanowiskiem Komisji Europejskiej w sprawie VAT, przesłanym w trakcie jego trwania.
 [951kB]

 

Nowa wersja wniosku "Podstawowe usługi ..."

Utworzono: 15-04-09 09:22  | 

Informujemy, że uległ zmianie wniosek i instrukcja jego wypełniania dotycząca działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"

Szczegóły w zakładce  "Wnioski PROW - Oś III Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"