Podział niewykorzystanych środków z Osi 4 na realizację dodatkowych zadań

Szczegóły
Utworzono: czwartek, 31, styczeń 2013 11:59
Rafał Jańczak

 

W dniu 14.01.2013 roku w siedzibie Departamentu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich zostały uroczyście podpisane pomiędzy Samorządem Województwa a LGD KOLD, Ostrzeszowską Lokalną Grupą Działania oraz Stowarzyszeniem Wrota Wielkopolski aneksy do umów o warunkach i sposobie realizacji LSR na realizację dodatkowych zdań związanych z wdrażaniem LSR.
Podpisanie aneksów zakończyło proces wyboru LGD i tym samym podziału niewykorzystanych środków z Osi 4 na realizację dodatkowych zadań określonych w LSR. Wymienione LGD jako jedyne w Wielkopolsce otrzymały dodatkowo łącznie ponad 10 mln zł na wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, tzn. na projekty, które będzie można za pośrednictwem wnioskodawców realizować w ramach działań: odnowa i rozwój wsi, małe projekty, różnicowanie w kierunku działalności pozarolniczej czy tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorczości.
Drukuj