Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Nabór wniosków w ramach poddziałania „Scalanie gruntów” - 31.10.2016 - 14.11.2016