Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Artykuły

Sprawozdanie z realizacji LSR

 

Dokumenty

 

1. Sprawozdanie roczne z realizacji LSR

         Sprawozdanie z realizacji LSR

         Instrukcja do sprawozdania z realizacji LSR

         Instrukcja weryfikacji sprawozdania z realizacji LSR

 

2. Sprawozdanie końcowe (z całego okresu) z realizacji LSR

         Sprawozdanie końcowe z realizacji LSR

         Instrukcja do sprawozdania końcowego z realizacji LSR

Wdrażanie projektów współpracy

 

Dokumenty

 

•   Sprawozdanie z operacji

    421 Sprawozdanie z operacji wersja 1

    421 Sprawozdanie z operacji wersja 2

    421 Instrukcja - sprawozdanie z operacji wersja 1

    421 Instrukcja - sprawozdanie z operacji wersja 2

 

•   Sprawozdanie z projektu

     421 Sprawozdanie z projektu

     421 Instrukcja - sprawozdanie z projektu

 

 •   Ankiety

   421 Ankieta wersja 1

   421 Ankieta wersja 2

   421 Instrukcja - ankieta wersja 1

   421 Instrukcja - ankieta wersja 2

Wdrażanie LSR - Odnowa

 

Dokumenty

 

    413 Sprawozdanie beneficjenta (Odnowa)

    413 Sprawozdanie beneficjenta - instrukcja

    413 Ankieta Turystyka (Odnowa)

    413 Ankieta turystyka - instrukcja

 

Funkcjonowanie LGD

 

Dokumenty

 

   Sprawozdanie

   Instrukcja - sprawozdanie