Plan Działania i budżet KSOW

Szczegóły
Utworzono: poniedziałek, 09, luty 2009 11:21
Środki przeznaczone na realizację Planu działania KSOW w latach 2007-2015 w wysokości 44 000 000 euro, czyli 149 600 000 zł zostały rozdzielone po równo pomiędzy Sekretariat Centralny i 16 Sekretariatów Regionalnych. Przy założeniu, że Plany działania KSOW obejmują okres dwóch lat, na jeden sekretariat przypada kwota w wysokości 2 200 000,00 zł (przy założeniu, że 1 € = 3,40 zł)

Plan działania KSOW na lata 2008-2009 zawiera:
1)    cele działań;
2)    działania przewidziane w art. 68 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (WE) 1698/2005 i Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 tj.:
a)    identyfikacja i analiza możliwych do przeniesienia dobrych praktyk w zakresie rozwoju obszarów wiejskich oraz przekazanie informacji na ich temat,
b)    przeniesienie dobrych praktyk oraz projektów innowacyjnych oraz organizacja wymiany doświadczeń i „know-how”,
c)    przygotowanie programów szkoleniowych dla lokalnych grup działania w procesie tworzenia, w tym wymiana doświadczeń między lokalnymi grupami działania,
d)    zarządzanie siecią:
e)    pomoc techniczna dla współpracy międzyterytorialnej i transnarodowej,
f)    wspieranie współpracy międzyinstytucjonalnej, w tym międzynarodowej,
g)    wymiana wiedzy oraz ocena polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich;
3)    ramowy harmonogram działań;
4)    indykatywny budżet (plan finansowany z podziałem na poszczególne działania).
 
   Plan działania dla Sekretariatu Regionalnego KSOW Województwa Wielkopolskiego na lata 2008-2009
[ 824kB] (nieaktualny)
 Plan Działania dla Sekretariatu Regionalnego KSOW Województwa Wielkopolskiego na lata 2008-2009 – aktualizacja lipiec 2009
[244 kB]
 
Drukuj