Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Projekt Planu Działania KSOW Województwa Wielkopolskiego na lata 2010-2011