Projekt Planu Działania KSOW Województwa Wielkopolskiego na lata 2010-2011

Szczegóły
Utworzono: środa, 30, wrzesień 2009 21:50

Projekt Planu Działania KSOW dla Sekretariatu Regionalnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2010-2011 przygotowany przez Sekretariat Regionalny KSOW przy współudziale partnerów KSOW.
Sekretariat Regionalny otrzymał propozycje do Planu Działania od następujących partnerów:

 1. Wielkopolska Izba Rolnicza
 2. Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów
 3. Wielkopolskie Stowarzyszenie Sołtysów
 4. Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
 5. Centrum Doradztwa Rolniczego – Poznań
 6. Krajowy Związek Grup Producentów Rolnych – Izba Gospodarcza
 7. Wielkopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
 8. „Agromedes” – spółka z o.o. Bogusław Barański razem z Izbą Przemysłowo-Handlową w Białymstoku
 9. Gmina Drawsko
 10. LGD „Zaścianek”
 11. LGD „Z Nami Warto”
 12. LGD „Unia Nadwarciańska”
 13. LGD Czarnkowsko- Trzcianecka
 14. Fundacja Biblioteka Ekologiczna
 15. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu– Wydział Ekonomiczno-Społeczny – prof. Feliks Wysocki
 16. dr Janusz Majewski – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 17. Karolina Strugała-Jankowska – firma „Fisterra”
 18. Urszula Walas- rzecznik patentowy
 19. Stowarzyszenie Obrony Przed Przemocą – „Victoria"


Ze wszystkimi partnerami, którzy zgłosili propozycje do Planu Działania odbyły się spotkania i rozmowy. Propozycje partnerów, które spełniają kryteria określone w Wytycznych, zostały uwzględnione w Planie Działania. Ze względu na ogólny charakter zapisów poszczególnych części Planu, propozycje partnerów nie są zapisane w brzmieniu przez nich zaproponowanym, lecz znalazły swoje odzwierciedlenie w podziale budżetu na lata 2010-2011. Projekt Planu Działania zostanie przekazany do zatwierdzenia Zarządowi Województwa Wielkopolskiego w najbliższym możliwym terminie.

   Projekt Planu Działania KSOW dla Sekretariatu Regionalnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2010-2011.
[332 kB]

Drukuj