Wyjaśnienia dot. KSOW

Szczegóły
Utworzono: środa, 11, marzec 2009 11:52

W nawiązaniu do naszych maili w sprawie przystąpienia do Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich oraz w związku z licznymi pytaniami płynącymi od Państwa zamieszczamy poniżej kilka wyjaśnień:
1.       Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 jako cel KSOW definiuje: „wsparcie wdrażania i oceny polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich oraz identyfikację, analizę, rozpowszechnianie oraz wymianę informacji i wiedzy w tym zakresie wśród wszystkich zainteresowanych partnerów na poziomie lokalnym, regionalnym oraz wspólnotowym”.
2.       Przystąpienie do Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich nie wiąże się z opłaceniem jakiejkolwiek składki.
3.       Prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego w wersji elektronicznej – nie ma wymogu przesyłania podpisanych formularzy
4.       Realizacja Planu Działania KSOW finansowana jest z Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.  Środki przeznaczone na realizację krajowego  Planu Działania KSOW w latach 2007-2015 w wysokości 44.000.000 euro czyli 149.600.000 zł zostały podzielone po równo pomiędzy Sekretariat Centralny i 16 Sekretariatów Regionalnych (w urzędach marszałkowskich) . Przy założeniu, że Plany Działania KSOW obejmują okres dwóch lat, na jeden sekretariat przypada kwota w wysokości 2.200.000 zł
5.       Prosimy o przesyłanie formularzy zgłoszeniowych w miarę możliwości w jak najszybszym terminie.

 

Rozporządzenie z 14.02.2008 Zaproszenie do KSOW (e-mail rozesłany m.in. do LGD, gmin, powiatów) [126kB]
Drukuj