Aspekty prawne i księgowe prowadzenia Lokalnej Grupy Działania jako organizacji pozarządowej

Szczegóły
Utworzono: poniedziałek, 16, marzec 2009 00:00
Szkolenia dla LGD

Regionalny Sekretariat Krajowej Sieci Obszarów  Wiejskich w ramach realizacji Planu Działania  zaprasza przedstawicieli LGD na cykl  dwóch  bezpłatnych szkoleń:

” Aspekty prawne i księgowe prowadzenia Lokalnej Grupy działania jako organizacji pozarządowej”

Szkolenia odbędą się w dniach 20 i 27 marca 2009 w Sali Herbowej Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w godzinach od 10:00 do 15:00.
Szkolenia przygotowane zostały w odpowiedzi na zapotrzebowanie zgłaszane przez przedstawicieli nowopowstałych LGD.  Zachęcamy do udziału!
Aktualnie trwa analiza potrzeb szkoleniowych wielkopolskich LGD - do wszystkich LGD została przesłana ankieta potrzeb szkoleniowych. Oczekujemy, że wszystkie LGD wykorzystają możliwość zgłoszenia nam swoich potrzeb i ciekawych pomysłów na  szkolenia.

 

Zaproszenie

Regionalny Sekretariat Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich zaprasza przedstawicieli LGD  na cykl dwóch szkoleń:

Aspekty prawne i księgowe prowadzenia Lokalnej Grupy Działania
jako organizacji pozarządowej

Termin szkoleń:
I część 20.03.2009  (piątek) godz. 10:00- 15:00
II część 27.03.2009 (piątek) godz. 10:00- 15:00

Miejsce szkolenia:

Sala  Herbowa  Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, ul. Niepodległości 16/18

Na każde szkolenie zapraszamy dwóch przedstawicieli każdej LGD z Wielkopolski. Zgłoszenia prosimy przesyłać na załączonym formularzu na  adres   lub faksem na nr (061) 854 1785 do dnia  18.03.2009  br.

Regionalny Sekretariat Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
Departament Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

tel. 061-854-18-81 tel 061-854-17-88  fax 061-854-17-85

 

Zapytanie kujawsko-pomorskie 1 Formularz zgłosznia

Zapytanie kujawsko-pomorskie 1 Program szkolenia

PODSUMOWANIE I-GO SZKOLENIA

W piątek 20 marca Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich działający w Departamencie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich rozpoczął cykl szkoleń dla Lokalnych Grup Działania z Województwa Wielkopolskiego. Tematem pierwszego szkolenia były prawne aspekty działania LGD jako organizacji pozarządowych.  Wzięli w nim udział przedstawiciele dwudziestu ośmiu Lokalnych Grup Działania. Szkolenie otworzył Eugeniusz Siminiak – zastępca dyrektora Departamentu PROW, który poinformował zebranych  o najbliższych działaniach Departamentu związanych z oceną Lokalnych Strategii Rozwoju i planowanym terminem podpisywania umów z LGD na ich realizację.  Kolejne szkolenie, poświęcone finansom i księgowości w LGD, odbędzie się już w piątek 27 marca. By jak najbardziej dostosować tematy szkoleń do zróżnicowanych potrzeb „nowych i starych” LGD   Sekretariat Regionalny KSOW rozesłał ankietę badająca potrzeby szkoleniowe. Kolejne tematy szkoleń organizowanych przez KSOW ustalone zostaną już  po przeanalizowaniu ankiety.

Fotoreportaż

 
Fot. 1

 
Fot. 2

 
Fot. 3

Drukuj