Melioracje

Szczegóły
Utworzono: środa, 23, kwiecień 2014 13:35

 Wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 125 "Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi" wersja PROW_125-II/5/z

 Wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 125 "Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi" wersja PROW_125-II/5/z

 Instrukcja wypełniania wnioseku o przyznanie pomocy w ramach działania 125 "Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi" wersja IW_125-II/5/z

Stare formularze:

 Wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 125 "Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi" wersja PROW_125-II/3/z

 Instrukcja wypełniania wnioseku o przyznanie pomocy w ramach działania 125 "Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi" wersja IW_125-II/3/z


Dotyczy wniosków o płatność dla wniosków o przyznanie pomocy złożonych w roku 2012

   Wniosek o płatność w ramach działania 125 "Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi" Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 - wersja PROW_125-II/4/z (dla wniosków o przyznanie pomocy złożonych w roklu 2012) - plik *.xls


  Wniosek o płatność w ramach działania 125 "Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi" Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 - wersja PROW_125-II/4/z (dla wniosków o przyznanie pomocy złożonych w roklu 2012) - plik *.pdf


  Instrukcja do wniosku o płatność w ramach działania 125 "Poprawianie i rozwijanie infrastrutury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i lesnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi." Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.   Wersja PROW_125-II/4/z  (dla wniosków o przyznanie pomocy złożonych w roku 2012 - aktualizacja 10-12.2012

Dotyczy wniosków o płatność dla wniosków o przyznanie pomocy złożonych przed rokiem 2012

   Instrukcja do wniosku o płatność w ramach działania 125 "Poprawianie i rozwijanie infrastrutury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i lesnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi." Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.   Wersja PROW_125-II/3/z (obowiązuje od 20.10.2010r.)

 Wniosek o płatność w ramach działania 125 "Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi" Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 - wersja PROW_125-II/3/z (obowiązuje od 20.10.2010r.)

 Wniosek o płatność w ramach działania 125 "Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi" Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 - wersja PROW_125-II/3/z (obowiązuje od 20.10.2010r.)

 Instrukcja do wniosku o płatność w ramach działania 125 "Poprawianie i rozwijanie infrastrutury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i lesnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi." Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.   Wersja PROW_125-II/2/z
[212 kB]

 Wniosek o płatność w ramach działania 125 "Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi" Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 - wersja PROW_125-II/2/z
[95 kB]

 Wniosek o płatność w ramach działania 125 "Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi" Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 - wersja PROW_125-II/2/z
[95 kB]

Sprawozdanie - LINK

Zwracamy się z prośbą o składanie wniosków o płatność w segregatorach o wymiarach PP/A4/75 mm lub PP/A4/100 mm. 

Drukuj