Oddział Płatności

Szczegóły
Utworzono: poniedziałek, 02, listopad 2009 00:00
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań
fax. 61 626 60 80

Kierownik
Konrad Wojciechowski
tel.061 626 60 44
e-mail:
pokój 465

Henryk Kaźmierczak
tel. 61 626 60 20
e-mail:
p. 464

Agata Heise
tel. 61 626 60 48
e-mail:
pok. 468

Alicja Stachowiak
tel. 61 626 60 76
e-mail:
pok. 464

Lidia Rajewicz
tel. 61 626 60 81
e-mail:
pokój 464

Natalia Sadowska
tel. 61 626 60 08
e-mail:
pokój 463

Magdalena Filary
tel. 61 626 60 43
e-mail:
pokój 463

Małgorzata Flak
tel. 61 626 60 87
e-mail:
pokój nr 464

 

 

Do zakresu działania Oddziału należy:

  1. dokonywanie  kontroli  administracyjnej  wniosków  o  płatność  w  ramach  wdrażanych Programów,
  2. przygotowywanie oraz przekazywanie do Agencji Płatniczej dokumentów i informacji niezbędnych do dokonania wypłat środków dla beneficjentów,
  3. wykrywanie, rozpatrywanie i stwierdzanie nieprawidłowości,
  4. informowanie beneficjentów o trybie i zasadach przyjmowania wniosków o płatność,
  5. prowadzenie  szkoleń  dla  beneficjentów  w  zakresie  zasad  sporządzania  wniosku o płatność,
  6. realizacja pozostałych czynności wynikających z procedur wdrażanych Programów,
  7. zarządzanie    bezpieczeństwem    informacji,    danych    i    dokumentów    związanych z wykonywaniem powierzonych zadań,
Drukuj