Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Redecz Wielki Parcele i ...(woj. kujawsko-pomorskie)

Szczegóły
Utworzono: wtorek, 08, grudzień 2009 00:00
Glanc Władysław

Informacje o projekcie

Tytuł projektu
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Redecz Wielki Parcele i Lubraniec Parcele z modernizacją stacji uzdatniania wody.
Program operacyjny / Inicjatywa wspólnotowaZintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006, Priorytet 3, Rozwój lokalny
Numer i nazwa działania
 Działanie 3.1. Obszary wiejskie
Strona WWW projektu
 
Rozpoczęcie projektu
 
Zakończenie projektu 
Budżet projektuCałkowita wartość projektu 2 498,4 tys, zł z dofinansowaniem w kwocie 1 011,4 tys. zł ze środków unijnych

 


Informacje dodatkowe

Cel projektu
Inwestycja budowy sieci wodociągowej w miejscowości Redecz Wielki Parcele i Lubraniec Parcele miała na celu zapewnienie gospodarstwom domowym w gminie dostępu do wody pitnej o odpowiedniej jakości.
 Działania realizowane w ramach projektu
 W wyniku realizacji inwestycji wybudowano sieć wodociągową o długości 3,48 km oraz zmodernizowano dwie stacje uzdatniania wody w Kazaniu i Żydowie. Inwestycja obejmowała budowę sieci wodociągowej łączącej stacje uzdatniania wody w miejscowościach Żydowo, Kazanie i Lubraniec, wymianę agregatów pompowych studni, wymianę filtrów ciśnieniowych i instalacji technologicznych, wyposażenie ujęcia w Żydowie w agregat prądotwórczy jako źródło zasilania w energię elektryczną, modernizację instalacji elektrycznej ujęć wody, docieplenie dachów i ścian stacji uzdatniania wody, wykonanie elewacji, wymianę okien, remont toalet i chlorowni, wykonanie instalacji wewnętrznych. 
 Pomysłowość, wzorcowość i innowacyjność
Do czasu realizacji projektu Gmina Lubraniec posiadała trzy stacje uzdatniania wody: w Żydowie, Kazaniu i Lubrańcu. Zużycie urządzeń stacji oraz niedostateczna ich współpraca w dostarczaniu wody spowodowały podjęcie decyzji o modernizacji stacji i budowie magistrali, łączącej stacje dla wyrównania ciśnienia wody w sieci i polepszenia ich wydajności. 
Funkcjonalność i poziom wykorzystania
 W wyniku realizacji projektu poprawie uległa jakość wody i niezawodność jej dostaw do mieszkań.
Partnerstwo przy realizacji
 Gmina Lubraniec
Zasięg  Projekt o zasięgu lokalnym
Użyteczność i dostępność dla osób niepełnosprawnych  Obiekt został dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych
Wpływ na rozwój gospodarczy
Zmodernizowana sieć wodociągowa wzmocniła potencjał rozwojowy gminy oraz pozwoliła mieszkańcom uzyskać dodatkowe dochody ze sprzedaży produktów zdrowej żywności. Ponadtwo pozytywnie wpłynęła na środowisko chroniąc zasoby wody pitnej i wód powierzchniowych. Projekt ponadto przyczynia się pośrednio do tworzenia nowych miejsc pracy w gminie. 

 

Drukuj