Pożarnicze Centrum Historyczno-Edukacyjne Ziemi Łódzkiej w Wolborzu (woj. łódzkie)

Szczegóły
Utworzono: piątek, 11, grudzień 2009 00:00
Glanc Władysław

Informacje o projekcie

Tytuł projektu
Pożarnicze Centrum Historyczno-Edukacyjne Ziemi Łódzkiej w Wolborzu
Program operacyjny / Inicjatywa wspólnotowa 

Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich 2004-2006

Numer i nazwa działania
 

Działanie 2.3. Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego

Strona WWW projektu
 
Rozpoczęcie projektu
 
Zakończenie projektu 
Budżet projektu 

Całkowita wartość projektu 704 869,41 w tym kwota dofinansowania ze środków unijnych 449 998,44 zł


 


Informacje dodatkowe

Cel projektu

Celem budowy Centrum była potrzeba zebrania zbiorów w jednym miejscu i prezentacja mieszkańcom i turystom oraz ich ochrona przed zniszczeniem i zapomnieniem.

 Działania realizowane w ramach projektu
 

Wybudowano jednokondygnacyjny budynek o powierzchni zabudowy 485,95 m2, który pełni funkcję muzealno-edukacyjną. Eksponaty są prezentowane w 4 salach wystawowych.

 Pomysłowość, wzorcowość i innowacyjność
 

Pomysł budowy Centrum Pożarniczego zrodził się z inicjatywy mieszkańców Wolborza, gdzie tradycja strażacka jest ciągle kultywowana. Dorobek strażacki w postaci dokumentów oraz innych zbiorów strażackich gromadzony był do tej pory w remizach, świetlicach, domach ludowych oraz mieszkaniach prywatnych.

 

Projekt jest innowacyjny ze względu na charakter i funkcję, jaką spełnia, jest jedynym takim przedsięwzięciem na terenie województwa łódzkiego.

 

funkcjonalność i poziom wykorzystania
 

Centrum Pożarnicze pozwala na organizowanie wystaw okolicznościowych, lekcji tematycznych z wykorzystaniem multimediów oraz konkursów wiedzy pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. Ponadto istnieje możliwość wypożyczania książek i niektórych eksponatów o tematyce pożarniczej. Planowane jest otwarcie wieży widokowej, a także możliwość nabycia miniatur pojazdów strażackich oraz innych gadżetów z logo muzeum. W 2010 roku Centrum przewiduje prezentację wystawy uzbrojenia rycerza średniowiecznego w związku z obchodami 600-lecia bitwy pod Grunwaldem. Budynek udostępniony jest dla osób zwiedzających przez cały rok. Godziny zwiedzania są elastyczne, dostosowane do potrzeb osób zainteresowanych.

Partnerstwo przy realizacji

W realizację budowy projektu zaangażowana była Gmina Wolbórz, Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Województwa Łódzkiego, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi, Zarząd Gminny Ochotniczych Straży Pożarnych w Wolborzu, OSP Wolborz.

Zasięg  

Projekt o zasięgu regionalnym

Użyteczność i dostępność dla osób niepełnosprawnych  

Obiekt został dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

Wpływ na rozwój gospodarczy
 

Budowa Centrum przyczyniła się do utworzenia nowych miejsc pracy, między innymi przy obsłudze Centrum, poprzez rozwój działalności usługowej, handlowej i kulturalnej.

 

Drukuj