Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Budowa kompleksu turystyczno-rekreacyjnego z wieżą widokową „Kaszubskie Oko” (woj. pomorskie)