Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji – Stoczek, Gajówka Wschodnia – Etap I (woj. mazowieckie)