Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Strawczynku, gm. Strawczyn-Etap I. Budowa boiska do piłki..