Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Rekonstrukacja dachu wieży, nawy i kaplicy kościoła z zagospodarowaniem terenu we wsi Pogórki