Rekonstrukacja dachu wieży, nawy i kaplicy kościoła z zagospodarowaniem terenu we wsi Pogórki

Szczegóły
Utworzono: piątek, 11, grudzień 2009 00:00
Glanc Władysław

Informacje o projekcie

Tytuł projektu
 Rekonstrukacja dachu wieży, nawy i kaplicy kościoła z zagospodarowaniem terenu we wsi Pogórki (woj. dolnośląskie)
Program operacyjny / Inicjatywa wspólnotowaSektorowy Program Operacyjny "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich, 2004-2006)
Numer i nazwa działania
Działanie 2.3. Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego
Strona WWW projektu
 
Rozpoczęcie projektu
 
Zakończenie projektu 
Budżet projektuCałkowita wartość projektu wynosiła 572 771,61 zł z dofinansowaniem w ramach Programu w kwocie 377 296,00 zł

 


Informacje dodatkowe

Cel projektu
Zrealizowany projekt polegał na wykorzystaniu istniejącego zespołu obiektów parkowych do celów turystycznych.
 Działania realizowane w ramach projektu
Rekonstrukcja części zniszczonych elementów i wykonanie prac porządkowych zabiezpieczających częściowo istniejące obiekty przed dewastacją.
 Pomysłowość, wzorcowość i innowacyjność
Wieś Podgórki jest bardzo malowniczo położona, niedaleko niebieskiego szlaku turystycznego prowadzącego od jeziora Pilichowickiego do Kamiennej Góry. Jest tu wiele zabytków i atrakcji turystycznych. Zaniedbane ruiny kościoła cmentarnego wraz z przyległym terenem utrudniały docenienie ich wartości zarówno historycznej jak i krajobrazowej. Odpowiednie zagospodarowanie tego miejsca miało być wizytówką wsi wyróżniającą ją spośród pozostałych miejscowości gminy Świerzawa.
Funkcjonalność i poziom wykorzystania
 
Partnerstwo przy realizacji
 
Zasięg  
Użyteczność i dostępność dla osób niepełnosprawnych  
Wpływ na rozwój gospodarczy
 

 

Drukuj