Grupa Robocza do spraw KSOW

Szczegóły
Utworzono: piątek, 10, kwiecień 2009 13:51
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zarządzeniem z 20 marca 2009 roku , na podstawie art.37a ust. 6 ustawy z dnia 7 marca 2007 roku o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, powołał Grupę Roboczą do spraw Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich  
Do zadań Grupy należy w szczególności: określanie priorytetów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, opiniowanie projektów planów działania KSOW, w tym rekomendacja działań do realizacji w ramach planu działania KSOW, monitorowanie prac KSOW.
Treść zarządzenia MRiRW na stronie www.ksow.pl w zakładce KSOW – Grupa Robocza d.s. KSOW
Drukuj