Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej