Wyposażenie technologiczne, umaszynowienie i adaptacja nowo rozbudowanej hali...(woj. mazowieckie)

Szczegóły
Utworzono: piątek, 11, grudzień 2009 00:00
Glanc Władysław

Informacje o projekcie

Tytuł projektu
Wyposażenie technologiczne, umaszynowienie i adaptacja nowo rozbudowanej hali produkcyjnej wraz ze spacjalistycznymi środkami transportu. Beneficjent: Spółdzielnia Mleczarska, woj. mazowieckie
Program operacyjny / Inicjatywa wspólnotowaSektorowy Program Operacyjny "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich, 2004-2006"
Numer i nazwa działania
Działania 1.5. Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych
Strona WWW projektu
 
Rozpoczęcie projektu
 
Zakończenie projektu 
Budżet projektu31 296 017,00 zł z dofinansowaniem w ramach Programu wynoszącym 15 648 008,50 zł

 


Informacje dodatkowe

Cel projektu
Zmodernizowanie i rozbudowa pomieszczeń służacych przetwórstwu mlecznemu oraz zakup specjalistycznych środków transportu.
 Działania realizowane w ramach projektu
Beneficjent - Spółdzielnia Mleczarska - zakupił maszyny i urządzenia do produkcji, napełniania i pakowania mleka pasteryzowanego i wyrobów mlecznych o przedłużonej trwałości oraz zmaślarkę. Rozbudowana i zmodernizowana została linia oraz pomieszczenia konieczne do prawidłowego cyklu technologicznego przetwarzania mleka. Ponadto zakupiono specjalistyczne środki transportu. 
 Pomysłowość, wzorcowość i innowacyjność
 
Funkcjonalność i poziom wykorzystania
 
Partnerstwo przy realizacji
 
Zasięg  
Użyteczność i dostępność dla osób niepełnosprawnych  
Wpływ na rozwój gospodarczy
 

 

Drukuj