Poprawa jakości obsługi turystów w zabytkowym centrum Zwierzyńca (Gmina Zwierzyniec, woj. lubelskie)

Szczegóły
Utworzono: piątek, 11, grudzień 2009 00:00
Glanc Władysław

Informacje o projekcie

Tytuł projektu
Poprawa jakości obsługi turystów w zabytkowym centrum Zwierzyńca (Gmina Zwierzyniec, woj. lubelskie)
Program operacyjny / Inicjatywa wspólnotowa Sektorowy Program Operacyjny "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich, 2004-2006"
Numer i nazwa działania
Działanie 2.3. Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego
Strona WWW projektu
 
Rozpoczęcie projektu
 
Zakończenie projektu 
Budżet projektu 546 915,00 zł z dofinansowaniem w ramach Programu wynoszącym 256 789,00zł

 


Informacje dodatkowe

Cel projektu
Celem projektu było uporządkowanie i zagospodarowanie przestrzeni publicznych w rejonie uważanym za centrum życia kulturalnego i turystyczmego Zwierzyńca.
 Działania realizowane w ramach projektu
Wykonano: oświetlenie ulic Dachniewskiej, Browarnej i Plażowej, ścieżkę rowerową przy jezdni ulicy Browarnej w miejscu istniejącego chodnika, nowy chodnik wzdłuż ścieżki rowerowej (oodzielony od niej pasem zieleni). Ponadto utwardzono plac przed mostem prowadzącym do Kościółka na wodzie i wykonano chodnik łączący ulice: Dachniewską i Ordynacji Zamojskiej po zachodniej stronie Stawu Kościelnego.
 Pomysłowość, wzorcowość i innowacyjność
 
Funkcjonalność i poziom wykorzystania
 
Partnerstwo przy realizacji
 
Zasięg  
Użyteczność i dostępność dla osób niepełnosprawnych  
Wpływ na rozwój gospodarczy
 

 

Drukuj