Wdrażanie projektów współpracy

Szczegóły
Utworzono: środa, 13, luty 2008 12:29

Działanie pozwala na wdrażanie wspólnych przedsięwzięć w ramach współpracy międzyregionalnej (międzyterytorialnej) lub międzynarodowej (transnarodowej).

Zakres działania:

W ramach działania pomoc jest przyznawana na projekty współpracy:

Pomoc może być przyznana na:

Projekty współpracy:

Beneficjent

LGD wybrane do realizacji LSR w ramach PROW 2007-2013.

Kwalifikowalność kosztów

Kosztami kwalifikowanymi są koszty poniesione przez LGD wybrane do realizacji LSR w ramach programów rozwoju obszarów wiejskich realizowanych w latach 2007-2013 w państwach członkowskich UE, w tym koszty koordynacji projektu.
Jeżeli partnerem projektu współpracy jest inne partnerstwo będące grupą lokalnych partnerów, zajmujące się zagadnieniem rozwoju obszarów wiejskich, wówczas koszty przez nie poniesione nie stanowią kosztu kwalifikowanego projektu. W takim wypadku jedynie koszty koordynacji są kwalifikowalne.
Ponadto, kosztami kwalifikowanymi realizacji projektu współpracy są jedynie koszty związane z obszarami UE.

Drukuj