Mini poradnik - "małe projekty" - 2.0

Szczegóły
Utworzono: wtorek, 16, październik 2012 06:16
Administrator

 

Informujemy, iż w zakładce „Wnioski PROW”, „Oś IV Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, „wnioski o płatność dla działania „małe projekty” - została zamieszczona aktualizacja *Mini poradnika* dotycząca zasad sporządzania wniosków o płatność dla „małych projektów”, która ma na celu ułatwienie rozliczania przyznanej pomocy. Mini Poradnik został przygotowany przez Pracowników Oddziału Autoryzacji Wniosków o Płatność Osi 4 Leader na podstawie dotychczasowych doświadczeń i zawiera elementy, z którymi Beneficjenci najczęściej mają problemy podczas rozliczania przyznanej pomocy.

Drukuj