Melioracja - V nabór - schemat II – Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

Szczegóły
Utworzono: poniedziałek, 26, listopad 2012 08:42
Administrator

Zarząd Województwa Wielkopolskiego
ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy dla Działania:

Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem
i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa

schemat II – Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

Termin składania wniosków:  11.12.2012 r. – 27.12.2012 r.

Miejsce składania wniosków: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań, Kancelaria poziom 0, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00

Tryb: wnioski należy składać bezpośrednio we wskazanym wyżej miejscu, na formularzu udostępnionym na stronie internetowej Programu

Szczegółowe informacje wraz z formularzem wniosku znajdują się na stronie internetowej Programu www.prow.umww.pl.

Wszelkie pytania prosimy kierować pod numer telefonu: Sekretariat – 61 62 66 000

 „Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Instytucja odpowiadająca za treść ogłoszenia - Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego”

Drukuj