Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Poradnik dla LGD w zakresie opracowania LSR na lata 2014-2020