Poradnik dla LGD w zakresie opracowania LSR na lata 2014-2020

Szczegóły
Utworzono: poniedziałek, 17, listopad 2014 10:30
Glanc Władysław

 

Materiał został zredagowany w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na podstawie wyników prac Zespołu Roboczego ds. Opracowania Zakresu Lokalnych Strategii Rozwoju przy Grupie tematycznej ds. Podejścia Leader.
Zadaniem poradnika jest wsparcie lokalnych grup działania w ich przygotowaniach do nowej perspektywy finansowej. Jest to zbiór praktycznych i jasnych instrukcji, które pomogą LGD w przygotowaniu LSR. Należy jednakże podkreślić, iż materiał ten określa przede wszystkim niezbędne elementy dokumentu strategicznego, jakim jest LSR. W związku z powyższym generalnie unika się w nim wskazywania sposobów dochodzenia do poszczególnych rozwiązań, pozostawiając decyzję odnośnie ich wyboru LGD.

Poradnik wersja III

 

W załączeniu uaktualniona wersja Poradnika dla lokalnych grup działania w zakresie opracowania lokalnych strategii rozwoju na lata 2014-2020 oraz dokument pn. „Struktura LSR”.

Struktura LSR

Poradnik" wersja II

Drukuj