Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne lub kształtowanie przestrzeni publicznej