Oddział Zamówień Publicznych

Szczegóły
Utworzono: czwartek, 31, grudzień 2015 12:27
Glanc Władysław

 

Kierownik
Anna Dancewicz-Krzywania
tel. 061 626 60 75
e-mail:
pok. 473

Krzysztof Sroczyński
tel. 061 626 60 74
e-mail:
pok. 473

Rafał Jańczak
tel. 061 626 60 17
e-mail:
pok. 470

Sonia Augustyniak
tel. 061 626 60 21
e-mail:
pok. 473

Emilia Frąckowiak
tel. 061 626 60 25
e-mail:
pok. 470

Kamila Wapniarska
tel. 061 626 60 57
e-mail:
pok. 470

Lucyna Czajkowska-Gruszczyńska
tel. 61 626 60 13
e-mail:
pok. 470

 

 

 

 

Do zakresu działania Oddziału należy:

  1. ocena  prawidłowości  przeprowadzania  przez  beneficjentów  postępowań  o  udzielenie zamówień  publicznych  w  zakresie  realizowanych  robót  budowlanych,  dostaw  i  usług w ramach wdrażanych Programów,
  2. współpraca    z    Biurem    Prawnym    pod    względem    sprawdzania    prawidłowości przeprowadzanych    przez    beneficjentów    postępowań    o    udzielenie    zamówień publicznych w ramach wdrażanych Programów,
  3. współpraca z innymi Oddziałami Departamentu,
  4. zarządzanie    bezpieczeństwem    informacji,    danych    i    dokumentów    związanych z wykonywaniem powierzonych zadań, przygotowywanie wytworzonych przez Oddział dokumentów do archiwizacji.
Drukuj