Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Wysokość środków dostępnych w ramach konkursu na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w woj.wielkopolskim