Nabory wniosków

Szczegóły
Utworzono: czwartek, 23, marzec 2017 07:20
Administrator

 

Nabór wniosków na operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów”

Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłasza nabór wniosków na operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Termin składania wniosków: od 14 kwietnia do 28 kwietnia 2017 r.

Dokumentacja (link do ogłoszenia)

Nabór wniosków na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa”

Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłasza nabór wniosków na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Termin składania wniosków: od 2 listopada do 16 listopada 2016 r.

Dokumentacja (link do ogłoszenia)

Nabór wniosków w ramach poddziałania „Scalanie gruntów

Zarząd Województwa Wielkopolskiego ustalił termin i miejsce składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Scalanie gruntów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Termin składania wniosków: od 31 października 2016 r. do 14 listopada 2016 r.

Dokumentacja (link ogłoszenia)

Nabór wniosków na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” - 1.04.2016 - 14.04.2016


Zarząd Województwa Wielkopolskiego ustalił termin i miejsce składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Termin składania wniosków: od 1 kwietnia 2016 r. do 14 kwietnia 2016 r.

Dokumentacja (link ogłoszenia)Ogłoszenie o konkursie na wybór LSR  - 10.11.2015 - 30.12.2015


Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił konkurs na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Termin składania wniosków: od 10 listopada 2015 r. do 30 grudnia 2015 r.

Dokumenty konkursowe (link do ogłoszenia)

Drukuj