Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Aktualności

♦ Informujemy, że 17 marca 2017 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchomiła portal ogłoszeń dla Wnioskodawców/Beneficjentów, gdzie będą oni zobowiązani zamieszczać zapytania ofertowe na wykonanie robót budowlanych, usługi lub dostawę maszyn czy urządzeń niezbędnych do wykonywania określonego rodzaju działalności. Szczegółowe dane na temat funkcjonowania portalu dostępne są pod adresem: http://www.arimr.gov.pl


♦ Zgodnie z Księgą Wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, nie jest wymagane stosowanie ww. wizualizacji na dokumentach związanych
z realizacją projektu podawanych do wiadomości publicznej np. dokumentacji przetargowej.


♦ W dniu 28 lipca 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (z wyjątkiem przepisów określonych w art. 22 pkt 1-3 ww. ustawy), opublikowana w dniu 13 lipca 2016 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej pod pozycją 1020.

Głównym celem nowelizacji ustawy – Prawo zamówień publicznych było wdrożenie do polskiego porządku prawnego przepisów dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r.: dyrektywy 2014/24/UE w sprawie zamówień publicznych oraz dyrektywy 2014/25/UE w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych.

Tekst ujednolicony ustawy – Prawo Zamówień Publicznych po nowelizacji ustawą z dnia 22 czerwca 2016 r. opracowany przez Urząd Zamówień Publicznych.