Postępowania przeprowadzane z zastosowaniem ustawy PZP

 

Obowiązki Beneficjenta

Ocena postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Kary administracyjne

Kary administracyjne po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz.1020)

Drukuj