Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Umowy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” podpisane