Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Zmiana ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego