Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Konkursy - ogłoszenia

Scalanie gruntów - nabór wniosków

Zarząd Województw Wielkopolskiego 

ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy dla Działania:

Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem
i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa

schemat I – Scalanie gruntów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007 – 2013

Termin składania wniosków: 01. 06. 2012 r. – 22. 06. 2012 r.

Miejsce składania wniosków: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,

Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań,  kancelaria poziom 0, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00.

Tryb: wnioski należy składać bezpośrednio we wskazanym wyżej miejscu, na formularzu udostępnionym na stronie internetowej Urzędu.

Szczegółowe informacje wraz z formularzem wniosku znajdują się na stronie Programu www.prow.umww.pl

Wszelkie pytania prosimy kierować pod numer telefonu:

Sekretariat – 061 626 60 00

Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013