Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Wyniki naboru wniosków

Uchwała Nr 2629/2012 zmieniająca Uchwałę Nr 2474/2012

 

Uchwała Nr 2629/2012 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 października 2012 roku zmieniająca Uchwałę Nr 2474/2012 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 września 2012 r. w sprawie: zatwierdzenia listy operacji zakwalifikowanych do współfinansowania dla działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

 

Wyniki III naboru dla działania "Odnowa i rozwój wsi"

W dniu 27.09.2012r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy operacji zakwalifikowanych do współfinansowania dla działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.  W ramach naboru wpłynęło 346 wniosków o przyznanie pomocy. 293 wnioski zostały zweryfikowane pozytywnie i wpisane na listę operacji.

Pomoc zostanie przyznana wnioskodawcom zgodnie z kolejnością na liście operacji w ramach dostępnego limitu środków dla Województwa Wielkopolskiego na działanie „Odnowa i rozwój wsi”. Dostępne środki będą się sukcesywnie zwiększać na skutek rezygnacji wnioskodawców i zmniejszaniu kosztów kwalifikowanych w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzieleniu zamówień publicznych projektów już zakontraktowanych.

Lista rankingowa

Uchwała

Załączniki:
Pobierz plik (lista.pdf)lista.pdf[ ]12232 kB
Pobierz plik (uchwala.pdf)uchwala[ ]800 kB

III nabór Odnowa i rozwój wsi

W dniu08.05.2012 r. zakończono przyjmowanie wniosków w ramach III naboru dla działania "Odnowa i rozwój wsi"

W województwie wielkopolskim złożono 346 wniosków.

Uwaga! Powyższe kwoty mają charakter szacunkowy i podlegają weryfikacji - ostateczne wartości opublikowane zostaną po zakończeniu procesu oceny wniosków.

Załączniki:
Pobierz plik (nabór III odnowa.xls)nabór III odnowa.xls[ ]118 kB