Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Wyniki naboru wniosków

III nabór Podstawowe usługi "Mój Rynek"

W dniu 24.05.2012 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy operacji dla działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" na operacje dotyczące budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia targowiska stałego realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

Nabór dla Działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” na projekty z zakresu targowisk stałych trwał od 12 grudnia 2011 roku do 8 lutego 2012 roku.
Po dokonaniu weryfikacji 24 wniosków o przyznanie pomocy na łączną kwotę 15 545 714,00 zł, 13 wniosków zweryfikowano pozytywnie, 8 wnioskom odmówiono przyznania pomocy
z powodu nie spełnienia wymagań formalnych, a w przypadku 3 wniosków nastąpiła rezygnacja wnioskodawcy.