Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Aktualności

Komunikat o uruchomieniu Portalu Ogłoszeń ARiMR

 

Portal Ogłoszeń ARiMR dla Wnioskodawców/Beneficjentów. Wybór oferty na wykonanie inwestycji, tj. wykonanie robót budowlanych oraz dostawę towaru lub usługi w ramach PROW 2014-2020 tylko w trybie konkurencyjnym

 W celu zapewnienia Wnioskodawcom/Beneficjentom PROW 2014-2020 możliwości wywiązania się z obowiązku wyboru oferty w trybie konkurencyjnym, ARiMR udostępni specjalny portal, na którym Wnioskodawcy/Beneficjenci działań/poddziałań/typów operacji oraz pomocy technicznej, realizowanych w ramach PROW 2014-2020, będą zobowiązani zamieszczać zapytania ofertowe na wykonanie robót budowlanych, usługi lub dostawę maszyn czy urządzeń niezbędnych do wykonywania określonego rodzaju działalności.

Portal będzie dostępny od 18 marca 2017 r. pod adresem www.portalogloszen.arimr.gov.pl

Wszelkie informacje dostępne są na stronie www.arimr.gov.pl w linku: http://www.arimr.gov.pl/ogloszenia-prezesa-arimr/artykuly/portal-ogloszen-arimr-dla-wnioskodawcowbeneficjentow-wybor-oferty-na-wykonanie-inwestycji-tj-1.html

Podpisywanie umów z poddziałania 19.2

 

15 lutego 2017 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zawarto pierwsze umowy o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przyznana pomoc dotyczy podejmowania działalności gospodarczej. Przyszłym przedsiębiorcom gratulujemy i życzymy sukcesów w realizacji zaplanowanych zamierzeń.

Informacja o planowanym uruchomieniu Portalu Ogłoszeń ARiMR

 

Pismo informujące o planowanym uruchomieniu Portalu Ogłoszeń ARiMR.

Schemat I

 

Operacje realizowane w ramach schematu I pomocy technicznej PROW 2014-2020

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Podkategorie