Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Aktualności

Ogłoszenie wyników z postępowania ofertowego

Zapytanie ofertowe – informacja o wyborze wykonawcy na budowę strony internetowej www.dprow.umww.pl który spełnił warunki udziału w postępowaniu oraz przedstawił najkorzystniejszą ofertę znajduje się w załączniku.

wynik oceny z postępowania ofertowego

Lista operacji - Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów

Informujemy, że 11 października 2017 r. na podstawie § 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji
w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w  tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, uchwałą nr 4360/2017 Zarząd Województwa Wielkopolskiego zatwierdził listę informującą o kolejności przysługiwania pomocy, dla naboru przeprowadzonego w terminie od 14 do 28 kwietnia 2017 r.

Limit środków dla województwa wielkopolskiego, określony w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2015 r. w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań PROW 2014-2020, wynosi 5 256 540 EUR. Wszystkie operacje znajdujące się na zatwierdzonej liście mieszczą się w tym limicie.

załącznik do uchwały

Zapytanie ofertowe


Szanowni Państwo,

Zapraszamy do składania ofert w nawiązaniu do Zapytania Ofertowego dotyczącego zamówienia na budowę strony internetowej www.dprow.umww.pl.
Treść oraz szczegóły zapytania dostępne są w poniższych załącznikach.

Uprzejmie informujemy, iż ogłoszenie zostało również zamieszczone na stronie www.portalogloszen.arimr.gov.pl (nr ogłoszenia: 64/10/10/2017)

- zapytanie ofertowe

- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

- formularz ofertowy

Schemat II

 

Operacje realizowane w ramach schematu II pomocy technicznej PROW 2014-2020

 

  

 

 

 

 

Podkategorie