Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Konkursy - ogłoszenia

"Wielkopolska z Wyobraźnią"

 

Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

w imieniu Zarządu Województwa Wielkopolskiego

na wniosek
Lokalnej Grupy Działania: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
"Wielkopolska z Wyobraźnią" w Koźminie Wlkp.

informuje o możliwości składania za pośrednictwem

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Wielkopolska z Wyobraźnią"
w Koźminie Wlkp.

wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Oś 4 LEADER, działanie 4.1/413 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, tj. na:

1. operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi: tzw. „Małych projektów”

- termin składania wniosków: od 16 września 2014 r. do 30 września 2014 r.

- limit dostępnych środków: 28 592,69 zł.

- minimalne wymagania: osiągnięcie przez operację przynajmniej 50% punktów w ocenie.

Miejsce i tryb składania wniosków: wnioski należy składać bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Wielkopolska z Wyobraźnią" w Koźminie Wlkp., ul. Borecka 23, 63-720 Koźmin Wlkp., od poniedziałku do piątku, w godz.: 10.00-14.00.

Wybór projektów nastąpi zgodnie z zasadą do 150% limitu dostępnych środków, ponieważ w ramach działań: „Małe projekty”, informacja o możliwości składania wniosków za pośrednictwem LGD Stowarzyszenie "Wielkopolska z Wyobraźnią" zostaje podana do publicznej wiadomości po raz ostatni.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy wraz z instrukcją wypełniania, kryteria wyboru operacji przez LGD "Wielkopolska z Wyobraźnią" określone w LSR, w tym kryteria na podstawie których ocenia się uzasadnienie realizacji operacji w ramach LSR, wykaz dokumentów niezbędnych do weryfikacji spełniania kryteriów wyboru operacji określonych w LSR oraz minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji przez LGD, dostępne są:

- w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Wielkopolska z Wyobraźnią" oraz na stronie internetowej LGD: www.wielkopolskazwyobraznia.pl,

- na stronie internetowej Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego: www.prow.umww.pl

Dodatkowo informacji udzielają pracownicy biura oraz Prezes LGD:

nr tel.: 782 386 222, 782 384 222

 „Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Instytucja odpowiadająca za treść ogłoszenia - Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego”

Załączniki:
Pobierz plik (Kryteria MP.doc)Kryteria MP.doc[ ]373 kB
Pobierz plik (Minimalne wymagania.doc)Minimalne wymagania.doc[ ]355 kB
Pobierz plik (Wymagane dokumenty.doc)Wymagane dokumenty.doc[ ]356 kB

„Okno Południowej Wielkopolski”

Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
w imieniu Zarządu Województwa Wielkopolskiego na wniosek
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Okno Południowej Wielkopolski”

informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Okno Południowej Wielkopolski” wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,oś 4 LEADER, działanie 4.1/413-Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, tj.:
1) po raz ostatni na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”
- termin składania wniosków: 16-30 września 2014 r.
- limit dostępnych środków: 79.716,02 zł
- minimalne wymagania: uzyskanie minimum 20% maksymalnej liczby punktów, możliwej do otrzymania w karcie oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru
W związku z faktem, iż informacja o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy jest podawana do publicznej wiadomości po raz ostatni, LGD wybiera operacje do wysokości 150% limitu dostępnych środków wskazanego w tej informacji.
Operacja jest wybrana do finansowania jeśli zostanie uznana za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2009-2015 oraz spełni minimalne wymagania niezbędne do wyboru operacji, określone w kartach oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru tj. uzyska minimum 20% maksymalnej liczby punktów, możliwej do otrzymania w danej karcie. W przypadku gdy dwie lub więcej operacji otrzymają jednakową liczbę punktów, o ich kolejności na liście decyduje spełnianie większej liczby realizowanych celów szczegółowych wskazanych w Kartach oceny zgodności operacji z LSR. Jeśli to kryterium nie okaże się rozstrzygające, o kolejności na liście decyduje kolejność przyjęcia wniosków w Biurze LGD wg kolejności numeracji w oznaczeniu sprawy nadawanej przez pracownika Biura LGD (wniosek przyjęty z wcześniejszym numerem ma wyższą pozycję na liście).
Miejsce i tryb składania wniosków: wnioski należy składać bezpośrednio w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Okno Południowej Wielkopolski”, ul. Zdunowska 12, 63-700 Krotoszyn, w dniach od poniedziałku do piątku w godz.: 8:00-14:00.
Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym wzory formularzy wniosków o przyznanie pomocy wraz z instrukcjami wypełnienia, kryteria wyboru operacji przez LGD określone w LSR, w tym kryteria, na podstawie których ocenia się uzasadnienie realizacji projektu w ramach LSR, wykaz dokumentów niezbędnych do weryfikacji spełniania kryteriów wyboru operacji określonych w LSR oraz minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji przez LGD, dostępne są w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Okno Południowej Wielkopolski” i na stronie internetowej: www.slgdopw.pl, oraz na stronie internetowej Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego: www.prow.umww.pl
Dodatkowo informacji udzielają: Pracownicy Biura LGD, tel. 62 725 06 23
„Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Instytucja odpowiadająca za treść ogłoszenia - Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego”

Lokalnej Grupy Działania KOLD

 

Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

w imieniu Zarządu Województwa Wielkopolskiego

na wniosek

Lokalnej Grupy Działania:

KOLD

informuje o możliwości składania za pośrednictwem KOLD wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 4 LEADER, działanie 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, tj. na:

1)   Po raz ostatni na operację, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, tzw. „Małych projektów”

– termin składania wniosków: 29.08.2014r. - 12.09.2014r.

– limit dostępnych środków: 116 526,00  zł

– minimalne wymagania: należy uzyskać 40% punktów uzyskanych wg kryteriów ocen LGD

2) Po raz ostatni na operację, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania ”Odnowa i rozwój wsi

– termin składania wniosków: 29.08.2014r. - 12.09.2014r.

– limit dostępnych środków: 168 398,75 zł

– minimalne wymagania: należy osiągnąć  40 % punktów możliwych do uzyskania wg kryteriów ocen LGD.

Miejsce i tryb składania wniosków: wnioski należy składać (2 egzemplarze w formie papierowej, oraz 1 egzemplarz w formie elektronicznej na płycie CD)  osobiście
i bezpośrednio w biurze KOLD, ul. Jana Pawła II 8, 64-550 Duszniki  w dniach:
29.08.2014r. - 12.09.2014r. godz.:7.30-15.00

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym wzory formularzy o przyznanie pomocy wraz z instrukcjami wypełnienia, kryteria wyboru projektu przez LGD określone w LSR,
w tym kryteria, na podstawie których ocenia się uzasadnienie realizacji projektu w ramach LSR oraz wykaz dokumentów niezbędnych do weryfikacji spełniania kryteriów wyboru projektów określonych w LSR, dostępne są w biurze KOLD: i na stronie internetowej www.kold.pl , a także na stronie internetowej Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego: www.prow.umww.pl

Dodatkowo informacji udziela: Dyrektor Biura LGD pod numerem telefonu (61) 291-92-39

 „Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Instytucja odpowiadająca za treść ogłoszenia - Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego”

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Regionu Kozła

Zarząd Województwa Lubuskiego

na wniosek

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Regionu Kozła

informuje o możliwości  składania za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Regionu Kozła, wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013, oś 4 LEADER, działanie 4.1/413 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, t.j. na:

1.    operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3,
ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi tzw. Małe Projekty:

- limit dostępnych środków:  122 595,05 zł.           

- termin składania wniosków:  01.09.2014 – 15.09.2014

- minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji przez LGD:

uzyskanie minimum 44 punkty w ramach oceny operacji wg Lokalnych Kryteriów Wyboru

2.    operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania  „Odnowa
i rozwój wsi”:

- limit dostępnych środków:  136 308,00 zł.

- termin składania wniosków:  01.09.2014 – 15.09.2014

- minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji przez LGD:

uzyskanie minimum  44  punkty w ramach oceny operacji wg Lokalnych Kryteriów Wyboru

Miejsce składania wniosków: wypełnione wnioski (2 egzemplarze w formie papierowej
w skoroszycie z europerforacją oraz wersję elektroniczną wniosku – płyta CD) wraz z załącznikami należy składać bezpośrednio w biurze LGD: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Regionu Kozła ul. Rynek 16  66-120 Kargowa, w dniach od poniedziałku do piątku,
w godz. 11.00 – 15.00.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym kryteria wyboru i wykaz niezbędnych dokumentów wraz z formularzami wniosków oraz instrukcje wypełniania wniosków, dostępne są w biurze oraz na stronie internetowej Stowarzyszenia  Lokalna Grupa Działania Regionu Kozła  www.lgdrk.pl, na stronie internetowej Departamentu PROW Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego www.prow.lubuskie.pl, na stronie internetowej Departamentu PROW Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego www.prow.umww.pl .

Dodatkowo informacji udzielają pracownicy biura LGD,  e-mail: , tel. 68 35 25 230. Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30.

UWAGA!

Informacja o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania: „Małe Projekty” oraz „Odnowa i rozwój wsi” jest podawana do publicznej wiadomości po raz ostatni, w związku z tym LGD wybiera operacje do wysokości 150% limitu dostępnych środków wskazanego w tej informacji”.

,,Czarnkowsko-Trzcianecka Lokalna Grupa Działania”

 

Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

w imieniu Zarządu Województwa Wielkopolskiego

na wniosek

Lokalnej Grupy Działania:

,,Czarnkowsko-Trzcianecka Lokalna Grupa Działania”

 

informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia ,,Czarnkowsko-Trzcianecka Lokalna Grupa Działania” wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 4 LEADER, działanie 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, t.j. na:

1) operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania
„Odnowa i rozwój wsi” 

- termin składania wniosków: 27.08.2014r. -10.09.2014r.

– limit dostępnych środków: 794 940,65

– minimalne wymagania: wybrany wniosek musi uzyskać co najmniej 25% maksymalnej liczby punktów

Miejsce i tryb składania wniosków: wnioski należy składać bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia ,,Czarnkowsko-Trzcianecka Lokalna Grupa Działania”, Czarnków,
 ul. Kościuszki 88/37
, w dniach od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00-15:00.       

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym wzory formularzy wniosków o przyznanie pomocy wraz z instrukcjami wypełnienia, kryteria wyboru operacji przez Lokalną Grupę Działania (LGD) określone w Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR), w tym kryteria, na podstawie których ocenia się uzasadnienie realizacji operacji w ramach LSR, wykaz dokumentów niezbędnych do weryfikacji spełniania kryteriów wyboru operacji określonych w LSR oraz minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji przez LGD, dostępne są w biurze  Czarnkowsko-Trzcianeckiej Lokalnej Grupy Działania” i na stronie internetowej: www.czarnkowsko-trzcianecka-lgd.pl, a także na stronie internetowej Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego: www.prow.umww.pl.

Dodatkowo informacji udziela:

Dyrektor Biura LGD - tel. (67) 344 16 53; e-mail:

 „Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Instytucja odpowiadająca za treść ogłoszenia - Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego”