Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Konkursy - ogłoszenia

Melioracja nabór VIII - schemat II – Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

Zarząd Województwa Wielkopolskiego

ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy dla Działania:

Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem
i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa

schemat II – Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

Termin składania wniosków: 04.12.2013 r. – 18.12.2013 r.

Miejsce składania wniosków: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań,  kancelaria poziom 0, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00.

Tryb: wnioski należy składać bezpośrednio we wskazanym wyżej miejscu, na formularzu udostępnionym na stronie internetowej Urzędu.

Szczegółowe informacje wraz z formularzem wniosku znajdują się na stronie Programu www.prow.umww.pl

Wszelkie pytania prosimy kierować pod numer telefonu:
Sekretariat – 061 626 60 00                                                                                 

 

 „Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Instytucja odpowiadająca za treść ogłoszenia - Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego”

Melioracja - VII nabór - schemat II – Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

Zarząd Województwa Wielkopolskiego
ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy dla Działania:

Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem
i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa

schemat II – Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

Termin składania wniosków: 05.08.2013 r. – 20.08.2013 r.

Miejsce składania wniosków: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań,  kancelaria poziom 0, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00.

Tryb: wnioski należy składać bezpośrednio we wskazanym wyżej miejscu, na formularzu udostępnionym na stronie internetowej Urzędu.

Szczegółowe informacje wraz z formularzem wniosku znajdują się na stronie Programu www.prow.umww.pl

Wszelkie pytania prosimy kierować pod numer telefonu:

Sekretariat – 61 626 60 00

 „Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Instytucja odpowiadająca za treść ogłoszenia - Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego”

Melioracja - V nabór - schemat II – Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

Zarząd Województwa Wielkopolskiego
ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy dla Działania:

Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem
i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa

schemat II – Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

Termin składania wniosków:  11.12.2012 r. – 27.12.2012 r.

Miejsce składania wniosków: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań, Kancelaria poziom 0, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00

Tryb: wnioski należy składać bezpośrednio we wskazanym wyżej miejscu, na formularzu udostępnionym na stronie internetowej Programu

Szczegółowe informacje wraz z formularzem wniosku znajdują się na stronie internetowej Programu www.prow.umww.pl.

Wszelkie pytania prosimy kierować pod numer telefonu: Sekretariat – 61 62 66 000

 „Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Instytucja odpowiadająca za treść ogłoszenia - Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego”

Melioracja - VI nabór - schemat II – Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

Zarząd Województwa Wielkopolskiego
ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy dla Działania:

Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem
i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa

schemat II – Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

Termin składania wniosków:  19.03.2013 r. – 02.04.2013 r.

Miejsce składania wniosków: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań, Kancelaria poziom 0, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00

Tryb: wnioski należy składać bezpośrednio we wskazanym wyżej miejscu, na formularzu udostępnionym na stronie internetowej Programu.

Szczegółowe informacje wraz z formularzem wniosku znajdują się na stronie internetowej Programu www.prow.umww.pl.

Wszelkie pytania prosimy kierować pod numer telefonu: Sekretariat – 61 62 66 000

„Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Instytucja odpowiadająca za treść ogłoszenia - Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego”

Melioracja - nabór IV

Zarząd Województwa Wielkopolskiego
ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy dla Działania:

Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem
i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa

schemat II – Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

Termin składania wniosków:  18.06.2012 r. – 02.07.2012 r.

Miejsce składania wniosków: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań, Kancelaria poziom 0, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00

Tryb: wnioski należy składać bezpośrednio we wskazanym wyżej miejscu, na formularzu udostępnionym na stronie internetowej Programu

Szczegółowe informacje wraz z formularzem wniosku znajdują się na stronie internetowej Programu www.prow.umww.pl,

Wszelkie pytania prosimy kierować pod numer telefonu: Sekretariat – 61 62 66 000

 „Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Instytucja odpowiadająca za treść ogłoszenia - Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego”