Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Wyniki naboru wniosków

II nabór Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej gosp. wodno-ściekowa

W dniu 17.02.2010 r. o godz. 15.00 zakończono przyjmowanie wniosków w ramach II naboru dla działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"

W województwie wielkopolskim złożono 135 wniosków o przyznanie pomocy:  
- wartość całkowita projektów (środki publiczne ogółem) - 334 973 512,61 zł,
- całkowita wartość dofinansowania (środki EFRROW ) - 175 018 007 zł,
- średnia wartość dofinansowania – 1 296 429,68 zł,
- wnioski wpłynęły z 116 gmin.

Uwaga! Powyższe kwoty mają charakter szacunkowy i podlegają weryfikacji - ostateczne wartości opublikowane zostaną po zakończeniu procesu oceny wniosków.

Limit środków przeznaczony na przyznanie pomocy finansowej w I i II naborze dla województwa wielkopolskiego wynosi 102 323 959 € czyli 448 588 236,26 zł (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 listopada 2009 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz.U.09.193.1494)). Kwota powyższa ulegnie umniejszeniu w związku z podpisaniem umów w ramach I naboru na kwotę 427 473 459,00  zł. Ponadto podczas ustalania limitu należy wziąć pod uwagę tzw. oszczędności, które powstają po przeprowadzonych przetargach.

Wnioski złożono w ramach operacji dotyczących:
- gospodarki wodno-ściekowej: 111 wniosków, których łączna wartość całkowita wynosi 322 206 439,60 zł, wnioskowana łączna kwota dofinansowania to 168 355 457,00 zł
- tworzenia systemu zbiórki, segregacji lub wywozu odpadów komunalnych: 13 wniosków, których łączna wartość całkowita wynosi 5 237 265,30 zł, wnioskowana łączna kwota dofinansowania to 2 226 151,00 zł
- wytwarzania lub dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych: 11 wniosków, którego wartość całkowita wynosi 7 529 807,71 zł, wnioskowana kwota dofinansowania to 4 436 399,00 zł.

Czytaj więcej...

Wyniki I naboru dla działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"

W dniu 12.11.2009 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy operacji dla działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

 

Czytaj więcej...

I nabór Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej

W dniu 18.06.2009 r. o godz. 15.00 zakończono przyjmowanie wniosków w ramach I naboru dla działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"

W województwie wielkopolskim złożono 180 wniosków o przyznanie pomocy:  
- wartość całkowita projektów (środki publiczne ogółem) - 879 956 750,50 zł,
- całkowita wartość dofinansowania (środki EFRROW ) - 426 068 658,00 zł,
- średnia wartość dofinansowania – 2 367 048,10 zł,
- wnioski wpłynęły z 159 gmin.

Uwaga! Powyższe kwoty mają charakter szacunkowy i podlegają weryfikacji - ostateczne wartości opublikowane zostaną po zakończeniu procesu oceny wniosków.

Limit środków przeznaczony na przyznanie pomocy finansowej w I naborze dla województwa wielkopolskiego wynosi 53 854 716 € czyli 236 099 075,00 zł (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013. (Dz. U. z 2009 Nr 48, poz. 388)).

Wnioski złożono w ramach operacji dotyczących:
- gospodarki wodno-ściekowej: 159 wniosków, których łączna wartość całkowita wynosi 871 012 976,75 zł, wnioskowana łączna kwota dofinansowania to 422 319 460,00 zł
- tworzenia systemu zbiórki, segregacji lub wywozu odpadów komunalnych: 20 wniosków, których łączna wartość całkowita wynosi 8 745 210,94 zł, wnioskowana łączna kwota dofinansowania to 3 627 131,00 zł
- wytwarzania lub dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych: 1 wniosek, którego wartość całkowita wynosi 198 562,81 zł, wnioskowana kwota dofinansowania to 122 067,00 zł.

Czytaj więcej...