Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Wyniki naboru wniosków

V nabór Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej gosp. wodno-ściekowa

W dniu 14.08.2013r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy operacji dla działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" na operacje dotyczące gospodarki wodno-ściekowej realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

 

Załączniki:
Pobierz plik (uchwala-3762-2013[1].pdf)uchwala-3762-2013[1].pdf[ ]104 kB

V nabór Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej gosp. wodno-ściekowa

W dniu 29.03.2013 r. o godz. 15.00 zakończono przyjmowanie wniosków w ramach V naboru dla działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"

W województwie wielkopolskim złożono 122 wnioski o przyznanie pomocy:  
- wartość całkowita projektów (środki publiczne ogółem) – 308 614 793,04 zł*,
- całkowita wartość dofinansowania (środki EFRROW ) - 128 333 441,68 zł*,

*  Powyższe kwoty mają charakter szacunkowy i podlegają weryfikacji (w nie wszystkich wnioskach wskazano koszty realizacji operacji) - ostateczne wartości opublikowane zostaną po zakończeniu procesu oceny wniosków.

Limit środków przeznaczony na przyznanie pomocy finansowej wynosi ok. 70 mln zł.

Poniżej zamieszczamy zestawienie zbiorcze złożonych wniosków (zgodnie z kolejnością ich składania).

Załączniki:
Pobierz plik (Zestawienie złożonych wniosków.xls)Zestawienie złożonych wniosków.xls[ ]53 kB