Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Plan Komunikacyjny PROW 2007-2013 na 2015

 

      Działając zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie szczegółowego sposobu sprawowania nadzoru nad podmiotami, które wykonują jako delegowane zadania instytucji zarządzającej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zatwierdził Roczny Plan Komunikacyjny Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na rok 2015.

Załączniki:
Pobierz plik (plan_komunikacyjny_2015.pdf)Plan Komunikacyjny 2015[ ]173 kB

Znaki graficzne PROW

   Księga wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013 [5,23MB]

Podkategorie