Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Podstawa prawna KSOW

1.    Art. 68 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 277/1 z 21.10.2005 r.). nakłada na Państwa Członkowskie obowiązek utworzenia KSOW.
2.    Art. 41 Rozporządzenia Komisji nr 1974/2006 ustanawiający szczegółowe zasady stosowania Rozporządzenia Rady (WE) nr 1968/2005 m. in. zobowiązuje Państwo Członkowskie do ustanowienia KSOW najpóźniej 31.12.2008 r.
3.    Art. 37a Ustawy z dnia 7 marca 2007  o wspieraniu rozwoju obszarów
wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U z 2007r. Nr 64, poz. 427 z późniejszymi zmianami).
4.    Trwają prace nad Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie KSOW.