Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Wniosek o przyznanie pomocy w zakresie mikroinstalacji prosumenckich

 

Zatwierdzony formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z instrukcją wypełniania dla działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”, uwzględniający zakres mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii, służących do wytwarzania energii, w szczególności energii elektrycznej lub cieplnej. 

Pobierz plik (IW_1_321_ 10 z_ 07_04_2015.pdf) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013”

Pobierz plik (IW_1_321_ 10 z_ 07_04_2015.pdf) WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”

Pobierz plik (W_1_321_ 10 z_07 04 2015_aktywny.xls) WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”

Pobierz plik (Umowa_OZE_09.doc) Umowa OZE

Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej

WNIOSKI O PRZYZNANIE POMOCY:

 Pobierz plik (21_09_USLUGI_-umowa.doc) Oświadczenie o przedsięwzięciach zrealizowanych lub będących w trakcie realizacji z zakresu gospodarki wodno-ściekowej -załącznik obowiązkowy

 Wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 wersja PROW_321/9/z

Wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 wersja PROW_321/9/z

 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 wersja PROW_321/9/z - dla wniosków z naborów ogłoszonych po 29.04.2014

Pobierz plik (21_09_USLUGI_-umowa.doc) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 wersja PROW_321/9/z

Pismo ARiMR w sprawie przekazania formularza wniosku o przyznanie pomocy dla działania 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"

  Baza miejscowości, które mają niedostateczny dostęp do sieci Internetu szerokopasmowego

 Wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 wersja PROW_321/7/z

 Wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 wersja PROW_321/7/z

Pobierz plik (21_09_USLUGI_-umowa.doc) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 wersja PROW_321/7/z_26.03.2012

 Kryterium regionalne dla naboru z 2013r.

 Kryterium regionalne

 Wskaźnik zwodociągowania gminy na koniec 2013 r.

 Wskaźnik zwodociągowania gminy na koniec 2011 r. - Wskaźnik zwodociągowania gmin na koniec 2011 r. ma zastosowanie do wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naborów ogłoszonych w 2013 r.

 Wskaźnik zwodociągowania gminy na koniec 2010 r. - Wskaźnik zwodociągowania gmin na koniec 2010 r. ma zastosowanie do wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naborów ogłoszonych w 2012 r.

 Wniosek następcy wersja edytowalna

 Wniosek następcy wersja pdf

  Instrukcja wypełniania wniosku następcy

Pobierz plik (21_09_USLUGI_-umowa.doc) Wzór umowy o przyznanie pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”

 Wzór zestawienia rzeczowo-finansowego dla działania "Podstawowe usługi dlagospodarki i ludności wiejskiej"

Pobierz plik (21_09_USLUGI_-umowa.doc) Wzór umowy następcy


WNIOSKI O PŁATNOŚĆ:

•   Formularze obowiązujące od 3 października 2011 r.
 
   Wniosek o płatność w ramach działania 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" - pdf

   Wniosek o płatność w ramach działania 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" - xls

   Instrukcja wypełniania wniosku o płatność w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013

Sprawozdanie - LINK

Zestawienie faktur lub równoważnych dokumentów księgowych potwierdzających poniesienie koszty wraz z instrukcją wypełniania
•    wersja Microsoft Excel do edycji (.xls)

UWAGA
Zgodnie z zapisami umowy o przyznanie pomocy, Beneficjenci zobowiązani są do składania wniosków o płatność osobiście lub przez pełnomocnika lub osobę reprezentującą Beneficjenta bezpośrednio w miejscu wskazanym przez Samorząd Województwa, tj. w Kancelarii Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Szyperskiej 14 w Poznaniu. 

•  Formularze starsze

 Wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 wersja PROW_321/8/z

 Wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 wersja PROW_321/8/z

Pobierz plik (21_09_USLUGI_-umowa.doc) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 wersja PROW_321/8/z_25.02.2013

 Wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 wersja PROW_321/4/z z 9.04.2009
[364kB]

   Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 wersja PROW_321/4/z z 28.04.2009
[422kB]

  Wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 wersja PROW_321/4/z z 9.04.2009
[510kB]

 Wskaźnik zwodociągowania gminy na koniec 2007 r.
[796kB] 

   Wzór umowy o przyznanie pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” [239 kB]

 Wzór zestawienia rzeczowo-finansowego dla działania "Podstawowe usługi dlagospodarki i ludności wiejskiej"
[kB]

 Instrukcja do wniosku o płatność w ramach działania 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej". Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.   Wersja PROW_321/4/z

 Wniosek o płatność w ramach działania 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" Program rozwoju obszarów wiejskich 2007-2013 - wersja PROW_321/4/z

 Wniosek o płatność w ramach działania 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" Program rozwoju obszarów wiejskich 2007-2013 - wersja PROW_321/4/z  

 Rozliczanie operacji w ramach działań 313,322,323 "Odnowa i rozwój wsi" oraz 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013". - prezentacja
[253 kB]

 Instrukcja do wniosku o płatność w ramach działania 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej". Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.   Wersja PROW_321/3/z
[215 kB]

 Wniosek o płatność w ramach działania 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" Program rozwoju obszarów wiejskich 2007-2013 - wersja PROW_321/3/z
[172 kB]

 Wniosek o płatność w ramach działania 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" Program rozwoju obszarów wiejskich 2007-2013 - wersja PROW_321/3/z
[97 kB]

Zwracamy się z prośbą o składanie wniosków o płatność w segregatorach o wymiarach PP/A4/75 mm lub PP/A4/100 mm.